ರಿಯಲ್​ ಎಸ್ಟೇಟ್​ ಪ್ರಭಾವ: ಈ ಭಾರತೀಯ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ!

ಲಂಡನ್​: ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಒಂದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಂತ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಗತಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ತುಸು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವೇ ಸರಿ. ಹೀಗೇ …

Read more